Nya lagen

Den 1 juli 2021 inträdde en ny lag som är till för att stärka dig som konsument när det gäller säkerhet och rättigheter vid injektionsbehandlingar och kirurgiska ingrepp.

Har du tidigare gått till en legitimerad seriös behandlare kommer du förhoppningsvis inte märka någon större skillnad, men det är alltid bra att själv ha information om vad du kan förvänta dig nu efter att nya lagen träder i kraft 1 juli, 2021.

Man måste vara legitimerad som läkare, tandläkare eller sjuksköterska

Den som ger dig behandlingar nu måste ha legitimation som läkare, sjuksköterska eller tandläkare från Socialstyrelsen. Detta är för att säkerställa att de kan sin anatomi, hur läkemedel fungerar och att de kan hålla en god vårdhygien samt för din trygghet som kund.

Information, betänketid samt samtycke innan behandling

 1. Information innan behandling

Du ska få information innan din behandling, skriftligen eller muntligen. Då ska man få chans att ställa alla frågor och funderingar man har samt få information om ev risker med ingreppen. Har man gjort en konsultation och likadan behandling senaste 6 månaderna behöver man inte göra om den. Man ska också veta att efter konsultationen behöver du INTE genomgå ingreppet om du inte vill.

2. Betänketid innan behandling

Därefter är det betänketid. Enligt den nya lagen ska det gå minst 48 timmar vid injektioner till utförd behandling. Syftet är att du skall hinna fundera över den information du fått och genomföra behandlingen efter ett noggrant övervägande.

3. Samtycke till behandling

När du sen välkomnas till behandlingen måste du ge ditt godkännande till behandlingen, detta kan göras genom att du säger det muntligen, eller skriva på ett papper.

Vad måste finnas med i informationen som fås innan betänketiden:

 • Vilken behandling som konsulterats och vilka likvärdiga behandlingar som finns.
 • Pris för behandlingen.
 • Förväntat förlopp för behandlingen och förväntat resultat.
 • Vilken patientförsäkring som man har som utövare och för verksamheten.
 • Eventuella behov av fortsatt behandling.
 • Kontaktperson vid ev komplikationer.
 • Läkemedel/medel/substanser som används.
 • Risker och biverkningar vid ingreppet.
 • Eftervård som konsumenten bör efterfölja för att förhindra att det blir infektion/skada. Givetvis har du ett ansvar för den del av eftervården för att minska riskerna för komplikationer.
 • Information att verksamheten är anmäld till IVO och står under deras tillsyn, detta är sedan nya lagen obligatoriskt.

Åldersgräns

Man måste vara över 18 år för att få behandlingar med botox och fillers i estetiska syften.

Det är din legitimerade läkare/sjuksköterska/tandläkare som du går till som ansvarar för att kontrollera åldern hos dig. Målsmans underskrift gäller inte.