Fillers är ett utfyllnadsmaterial som består av hyaluronsyra, vilken finns naturligt i kroppen för att bistå med fukt och elasticitet till huden. Framställningsprocessen skiljer sig åt bland  konkurrenterna och Bellinikliniken strävar givetvis att arbeta efter så stor medicinsk säkerhet som möjligt och använder därmed så ren fillers som möjligt för att minska risken för komplikationer.  Utöver säkerhet eftersträvas ett vackert resultat som uppås med bland annat en god vävnadsintegration. En bra integrationsförmåga i vävnaden framhäver ett mjukt och naturligt resultat. Belliniklinikens val av filler är av absolut högsta kvalitet och är både FDA-godkänd och CE-märkt.

Att tänka på inför behandling med fillers

  • Ej ha en infektion, feber, sjukdomskänsla i kroppen
  • Ej heller kvissla eller finne på injektionsområdet
  • Ej ha någon Herpes infektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet
  • Ej vara gravid eller amma

Undvik blodförunnande såsom Magnecyl, Ipren, Omega 3 eller liknande som lättare kan orsaka blåmärken i injektionsområdet.

Hållbarhet och resultat
Hur länge din behandling håller skiljer sig något beroende på vilket område det är du har behandlat.

Är det ett begränsat område eller en specifik rynka eller veck som har injicerats med filler så kan behandlingen sitta i 6-12 månader. 

Eftersom preparatet naturligt bryts ner i kroppen kommer du så småningom att behöva upprepa behandlingen för att bibehålla resultatet av din behandling.

En påfyllnadsbehandling efter 3-4 månader rekommenderas efter första behandlingen. Då behöver man inte börja om från början och din nästa behandling kommer att hålla längre än din första.

Efter din fillersbehandling kommer du att få råd för tiden närmast efteråt. Det är normalt att uppleva lite obehag efter behandlingen, såsom rodnad, svullnad, smärta, klåda, blåmärken eller ömhet vid behandlingsområdet. Vanligtvis försvinner detta efter några dagar, upp till 1–2 veckor.

Du skall undvika att röra det behandlade området 6 timmar efter behandlingen. Undvik att utsätta området för intensiv värme eller extrem kyla tills svullnad och rodnad lagt sig och undvik även flygresor närmsta dygnen eftr behandlingen på grund av ökat tryck.