Fillers

Fillers

Det finns flera olika fillers på marknaden. I dagsläget har vi valt att arbeta med Belotero som är en mycket omtyckt och omtalad fillers, främst i USA.

Belotero innehåller en icke-animaliska hyaluronsyra, vilken finns naturligt i kroppen för bistå med fukt och elasticitet till huden. Framställningsprocessen skiljer sig från konkurrenterna genom att det är renare och stabilare. Belotero innehåller bedövningsmedlet Lidocain, som gör att behandlingen känns mindre. Multipla studier bevisar att Belotero har en god vävnadsintegration och tillhör de säkraste fillersen på marknaden. Beloteros fantastiska integrationsförmåga i vävnaden framhäver ett mjukt och naturligt resultat. Belotero har även uppmärksammats för sin långvariga verkningstid. Belotero är en filler av absolut högsta kvalitet som är både FDA-godkänd och CE-märkt.

Att tänka på inför behandling med fillers

  • Ej ha en infektion, feber, sjukdomskänsla i kroppen.
  • Ej heller kvissla eller finne på injektionsområdet.
  • Ej ha någon Herpes infektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet.
  • Ej vara gravid eller amma.

Om man äter Magnecyl eller Ipren eller liknande kan man lättare få blåmärken i injektionsområdet.

 

Hållbarhet och resultat
Hur länge din behandling håller skiljer sig något beroende på vilket område det är du har behandlat.

Är det ett begränsat område eller en specifik rynka eller veck som har injicerats med filler så kan behandlingen sitta i 6-12 månader. 

Eftersom preparatet naturligt bryts ner i kroppen kommer du så småningom att behöva upprepa behandlingen för att bibehålla resultatet av din behandling.

En påfyllnadsbehandling efter 4 månader rekommenderas efter första behandlingen. Då behöver man inte börja om från början och din nästa behandling kommer att hålla längre än din första.

Efter din fillersbehandling kommer du att få råd för tiden närmast efteråt. Det är normalt att uppleva lite obehag efter behandlingen, såsom rodnad, svullnad, smärta, klåda, blåmärken eller ömhet vid behandlingsområdet. Vanligtvis försvinner detta efter några dagar, upp till 1–2 veckor.

Du skall undvika att röra det behandlade området 6 timmar efter behandlingen. Undvik att utsätta området för intensiv värme eller extrem kyla tills svullnad och rodnad lagt sig.