Botox

Botox
Botulinum toxin A (Botox), är ett protein som blockerar signalerna från nervändarna till musklerna som “talar” om för musklerna att spänna sig. Bocouture (Xeomine), som är av botulinumtoxinerna på marknaden, fungerar genom att tillfälligt minska muskelsammandragningarna. Detta minskar i sin tur risken för att djupa och bestående linjer bildas. Fördelen med Bocouture jämfört med övriga botulinumtoxin är att risken för att bli reststent mot toxinet genom antikroppsbildning, är nästintill obefintlig eftersom det inte innehåller några komplexa proteiner. Behandling med botulinumtoxin har effekt inom 3-14 dagar och behandlingen följs alltid upp med återbesök efter 14 dagar. Effekten kvarstår i ca 3-4 mån. Ju tätare behandlingsintervall till en början, desto längre blir hållbarheten eftersom muskeln “lär” sig att slappna av.
Medicinska indikationer med användning av botulinumtoxin kan tex vara spänningshuvudvärk, migrän och tandgnissling.

Att tänka på inför en behandling med Botox

  • Ej ha en infektion, feber, sjukdomskänsla i kroppen. (snuva är ok)
  • Ej heller kvissla eller finne på injektionsområdet.
  • Ej ha någon Herpes infektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet.
  • Ej vara gravid eller amma.

Om man äter Magnecyl eller Ipren eller liknande kan man lättare få blåmärken i injektionsområdet.

Att tänka på efter din behandling med Botox

  • Behandlingsresultatet kan tidigast börja ses efter 3-4 dagar och varar generellt upp till 4 månader.
  • Ej utföra peeling eller massage av ansiktet samma dag.
  • Ej träna samma dag.
  • Ej sminka sig eller ta på det behandlade området de närmaste 6 timmarna efter behandling.
  • Ej basta samma dag.

Direkt efter behandlingen kan behandlingsområdet bli aningen rött, svullet och ibland kan man få något enstaka blåmärke. Obehagen är övergående och försvinner normalt av sig självt inom några dagar.

 

Exempel före och efter behandling med Botox