Belkyra – bort med dubbelhakan

Belkyra

Bli av med dubbelhaka utan kirurgi!

Dubbelhakor kan ha många orsaker, som åldrande, gener eller viktuppgång. Även smala personer kan drabbas av dubbelhaka och den kan vara svår eller till och med omöjlig att banta eller träna bort.

För att bli av med dubbelhaka finns olika metoder, både kirurgiska och icke-kirurgiska. Belkyra är det första godkända läkemedlet för behandling av oönskat fett under hakan i form av dubbelhaka. Behandlingen förstör fettcellerna under hakan och ger ofta en mer markerad hakprofil och käklinje.

Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett

Vad händer inför en behandling?

Innan din behandling träffar du din behandlare där ni pratar igenom hur det går till, hur dina dina önskemål ser ut och dina förutsättningar. Behandlaren undersöker hur du mår och anpassar sedan Belkyra-behandlingen till dina behandlingsmål.

Tillsammans avgör behandlaren och du vilken behandlingsplan som är mest lämplig.

Hur går en behandling till?

Ett behandlingstillfälle tar runt 30 minuter.

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket Belkyra du kommer att få och hur många behandlingar som behövs beror på mängden fett under hakan.

De flesta som behandlas med Belkyra upplever en synlig förbättring av hakprofilen redan efter två till fyra behandlingar. För en del krävs det upp till sex behandlingar för att nå ett optimalt resultat.

Tidsintervallet mellan varje behandling ska alltid vara minst 4 veckor, men det har visat sig ge bra resultat att vänta ca 6 veckor. När önskat resultat har uppnåtts krävs oftast ingen ytterligare behandling.

Vad händer efter behandlingen?

Precis som vid andra injektionsbehandlingar kan du uppleva biverkningar av Belkyra. Direkt efter behandlingen kan du uppleva smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan.

De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner av sig själva. Biverkningarna är oftast störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.